Stena Fastigheter AB, Box 31157, 400 32 Göteborg (556057-3619), eller något av Stena ägt eller förvaltat bolag, är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter som vi gör själva eller annat företag gör på vårt uppdrag.

Inledning

När du söker jobb hos oss på Stena Fastigheter så behöver vi behandla personuppgifter om dig. Då du lämnar dina personuppgifter till Stena Fastigheter skall du känna dig trygg. Behandlingen av dina personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i den svenska integritets och dataskyddsreformen (GDPR). Nedan beskriver vi hur vår behandling av dina personuppgifter vid en jobbansökan går till.

Vilka personuppgifter sparar vi och på vilka grunder?

Personuppgifter är all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, som till exempel ett namn, en adress, ett telefonnummer och en e-postadress.

Följande information lagras hos oss vid ansökan; de uppgifter du själv delar, ditt CV, ditt personliga brev och annan information som du lämnar till oss eller till rekryteringspartner såsom betyg och intyg. Dessutom så kan vi komma att registrera anteckningar från intervjuer, samtal med referenspersoner och resultat från eventuella tester. Undvik att i din ansökan lägga in det som räknas som känsliga uppgifter, såsom ex. hela ditt personnummer, uppgifter om hälsa, etniskt ursprung osv.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är Stena Fastigheters berättigade intresse av att administrera bolagets rekrytering och kompetensförsörjning.

Vid ansökan till oss ger du oss ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Du blir då inte längre kontaktad gällande tjänster hos oss. Din personliga information behålls dock i ytterligare två år. Informationen sparas för att kunna användas vid ett eventuellt överklagande av tillsättning av tjänst i enlighet med diskrimineringslagstiftningen. Efter två år anonymiseras uppgifterna och kan därefter användas i statistik eller marknadsföring.

Vilka kan vi komma att dela din information med?

Vi garanterar att din information inte kommer att säljas vidare till tredjepart. Din information kan dock komma att delas med externa samarbetspartners (tredjepart) som vi köper tjänster av. Exempelvis vid video-rekrytering, vid utförande av test, fördjupad kandidatbedömning, supportärenden gällande system etc. Mot samtliga av dessa samarbetspartners finns personuppgiftsbiträdesavtal, där garantier finns för att din information endast används för det tilltänkta ändamålet och inte behålls längre än nödvändigt. För vissa tjänster notifieras du som person om din information används, exempelvis vid bakgrundskontroller. Vi använder information i cookies och länkar för att se hur du som sökande hittade till oss.

Kontakt och dina rättigheter

Stena Fastigheter har dataskyddsombud, så har du frågor om personuppgiftsbehandling inom Stena Fastigheter så tveka inte att kontakta oss.

Du har rätt att

Du har också rätt att klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter till oss och till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen. Det kan du göra om du tycker att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. Här hittar du blanketten för Begäran om registerutdrag.